بارپین

سامانه دانش بنیان مدیریت یکپارچه لجستیک

حمل و نقل بار شهری، جاده ای و ترانزیت در تمامی استان ها و شهر های کشور

برخی از امکانات اپلیکیشن بارپین

تالار اعلام بار

در این بخش می توانید اطلاعات مختلفی از نحوه پرداخت، نوع وتعداد ناوگان و توضیحات تکمیلی را بیابید، همچنین قسمتی برای جزئیات تکمیلی بار لحاظ گردیده که به راحتی در دسترس می باشد

اپلیکیشن آیپین

مورد اعتماد بیش از ده ها هزار راننده

بارپین توانسته طی چندین سال فعالیت نام خود را بین صاحبان مشاغل زیادی حفظ کند و در این مدت علاوه بر حفظ خوش نامی خود را با قوانین روز دنیای تجارت الکترونیک بروز کرده و در جهت بهبود خدمت رسانی به مشتریان توانسته رضایت بیش از نیم میلیون کاربر فعال را کسب کند.

بارپین

31

میلیارد کرایه حمل شده

بارپین

320

شهر

بارپین

60

هزار صاحب بار

اعلام بار جاده

9

میلیون کیلومتر حمل شده

شما هم به خانواده بزرگ آیپین بپیوندید

ثبت بار سریع

اطلاعات شخصی
اطلاعات بار
اطلاعات مسیر
اعلام بار و حمل و نقل
درباره ما

بارپین سامانه‌ای وابسته به شبکه جامع رانندگان است که در حوزه‌ی حمل و نقل آنلاین بار و سرویس های هوشمند باربری اینترنتی داخل شهری، بار جاده‌ای و حمل و نقل بین المللی طراحی و راه‌اندازی شده است. بازارگاه اینترنتی حمل و نقل کالا با مشارکت شرکت‌های حمل و نقل سراسر کشور و با اخذ مجوز فعالیت از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با عضویت ناوگان سریع و مطمئن با انواع ناوگان سبک تا فوق سنگین در سراسر کشور و همچنین داشتن نمایندگی‌های فعال در تمام مراکز استان‌ها، بزرگترین تابلوی آنلاین اعلام بار کشوری را در اختیار دارد که هوشمندسازی مناسبی برای پایانه‌های اعلام بار می باشد.

اپلیکیشن بارپین

بـارپین اپـلیـکیشـنی اسـت کـه در حوزه حمـل و نقـل بـار طراحـی و سـاختـه شـده اسـت. این نرم‌افزار به واسـطه گـجت‌ها و سیسـتم هوشـمند یکپـارچه کشـوری خود به شـما این امکـان را می‌دهد تا خودروی متـنـاســب با بار خود را در تـمام نقـاط ایـران با کرایـه مناسـب و هر زمـان از شـبانه روز کـه نیـاز دارید، درخواسـت کنید. تکـنولوژی و لزوم ورود آن به زندگی روزمـره ما تـنها بخـشی از دغـدغـه خـانواده بـزرگ بارپـیـن اسـت. بـارپـیـن با نـاوگان گسـتـرده و مـطمئن خود در تخـصیـص هوـشمند و سـریع خـودرو، کـرایـه حـمـل بـار مـنـاسـب را مـد نـظر قـرار دارد تا رضـایـت هـمـگان جـلـب شود.

سامانه مدیریت لجستیک

سـامـانـه مـدیـریـت یـکـپـارچـه حـمـل و نـقـل واـبسـتـه بـه شـبـکـه جـاـع رانـنـدگـان شـجـران دارای سـایـت حـمـل بـار ایـنـتـرنـتـی و بـاربـری آنـلایـن بـارـپیـن، پـایـانـه بـار هـوشـمـنـد بـا کـرایـه عـادلانـه و تـابـلـو اعـلام بـار سـبـک و سـنـگـیـن بـه هـمـراه اپـلـیـکـیـشن حـمـل بـار رانـنـدگـان و صـاحـبـان بـار و عـضـویـت بـرتـریـن شـرکـت‌هـای حـمـل و نـقـل سـراسـر کشـور جـهـت صـدور بـارنـامـه بـهـتـریـن، سـریـع‌تـریـن، مـطـمـئـن‌تـریـن و ارزان‌تـریـن روش حـمـل بـار شـهری، جـاده‌ای و تـرانـزـیت کـارخـانـجـات و صـنـایـع سـراسـر کـشور می‌باشـد.

بارپین اپلیکیشنی است که در حوزه حمل و نقل بار طراحی و ساخته شده است. این نرم‌افزار به واسطه گجت‌ها و سیستم هوشمند یکپارچه کشوری خود به شما این امکان را می‌دهد تا خودروی متناسب با بار خود را در تمام نقاط ایران با کرایه مناسب و هر زمان از شبانه روز که نیاز دارید، درخواست کنید. تکنولوژی و لزوم ورود آن به زندگی روزمره ما تنها بخشی از دغدغه خانواده بزرگ بارپین است. بارپین با ناوگان گسترده و مطمئن خود در تخصیص هوشمند و سریع خودرو، کرایه حمل بار مناسب را مد نظر قرار دارد تا رضایت همگان جلب شود.

بارپین سامانه‌ای وابسته به شبکه جامع رانندگان است که در حوزه‌ی حمل و نقل آنلاین بار و سرویس های هوشمند باربری اینترنتی داخل شهری، بار جاده‌ای و حمل و نقل بین المللی طراحی و راه‌اندازی شده است. بازارگاه اینترنتی حمل و نقل کالا با مشارکت شرکت‌های حمل و نقل سراسر کشور و با اخذ مجوز فعالیت از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با عضویت ناوگان سریع و مطمئن با انواع ناوگان سبک تا فوق سنگین در سراسر کشور و همچنین داشتن نمایندگی‌های فعال در تمام مراکز استان‌ها، بزرگترین تابلوی آنلاین اعلام بار کشوری را در اختیار دارد که هوشمندسازی مناسبی برای پایانه‌های اعلام بار می باشد.

سامانه مدیریت یکپارچه حمل و نقل وابسته به شبکه جامع رانندگان شجران دارای سایت حمل بار اینترنتی و باربری آنلاین بارپین، پایانه بار هوشمند با کرایه عادلانه و تابلو اعلام بار سبک و سنگین به همراه اپلیکیشن حمل بار رانندگان و صاحبان بار و عضویت برترین شرکت‌های حمل و نقل سراسر کشور جهت صدور بارنامه بهترین، سریع‌ترین، مطمئن‌ترین و ارزان‌ترین روش حمل بار شهری، جاده‌ای و ترانزیت کارخانجات و صنایع سراسر کشور می‌باشد.

لجستیک برخی بر بستر بارپین

شرکت دانش بنیان شبکه جامع رانندگان شجران صاحب تکنولوژی های پیشرفته سامانه مدیریت یکپارچه حمل و نقل، سامانه پیشرفته پایانه آنلاین، سامانه مدیریت هوشمند لجستیک صنایع، سامانه اعلام بار سراسری با تابلو اختصاصی ویژه شرکتهای حمل و نقل، سامانه اتصال هوشمند صاحبان بار به شرکتهای حمل و نقل، تکنولوژی کنترل روندها و امنیت لجستیک ویژه صنایع، تکنولوژی مدیریت آنلاین پایانه ها ویژه انجمن ها، سیستم های نوبتدهی غیر حضوری و اپلیکیشن پیشرفته اعلام بار رانندگان و ارتباط آنها با شرکتهای حمل، سریع ترین، مطمئن ترین و مناسب ترین راه برای هوشمندسازی حمل و نقل بار جاده ای و توانمند سازی انفورماتیکی تمام ذینفعان این حوزه می باشد. حمل بار شهری، جاده ای و ترانزیت کارخانجات و صنایع سراسر کشور تخصص و تعهد شرکت‌های حمل و نقل و موسسات حمل بار می باشد تخصص و تعهد بارپین ایجاد یک بستر انفورماتیکی هوشمند برای آسان سازی، ایمن سازی، بهینه سازی و هوشمند سازی این حمل و نقل می باشد.

نمادها و مجوزها

مجوز های دریافت شده توسط بارپین را می توانید با کلیک بر روی هر کدام مشاهده فرمایید

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
انجمن صنفی
دانش بنیان
نماد الکترونیک
اتحادیه رانندگان
پلیس فتا
راهداری
ساماندهی