آیا تن کیلومتر در اجرا دچار مشکل بوده؟

اگر متعهد به اجرای تن-کیلومتر هستیم  باید در حسن اجرای آن هم درست عمل کنیم.

این مطلب را یک راننده کامیون در شبکه‌های تلگرامی و کانال خود منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: واگذاری اجرای تن-کیلومتر از طرف سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به سه تشکل بزرگ و کلیدی (کامیونداران، رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل) نشان از حسن نیت و اعتماد سازمان حمل ونقل نسبت به آنها دارد.

وی افرود: در عوض تعهدی که این تشکل‌ها در قبال این طرح باید از خود نشان دهند، همان حسن اجرا است و حسن اجرا این نیست که کانون رانندگان و کامیونداران تلاش کند و در این راه همیشه موانع را برطرف کند و باز به‌جایی برسد که شرکت‌های حمل‌ونقل از اجرای آن سر باز بزنند.

این راننده خودمالک اظهار کرد: در ماه‌های گذشته و از بدو اجرای این طرح تمام تلاش‌های کانون و تشکل‌های مربوط به راننده و کامیوندار گواه بر تلاش این صنف برای رفع موانع برای اجرای هرچه بهتر تن-کیلومتر است اما شرکت‌های حمل‌ونقل در برخی از پایانه‌های کشور هیچ حسن اجرایی در قبال این طرح از خود نشان ندادند.

وی خاطرنشان کرد: این عدم حسن اجرا تا جایی بود که در برخی موارد کرایه‌های ابلاغی از طرف سازمان از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل در بارنامه لحاظ شد ولی برخی شرکت‌ها باز برای رسیدن به مقصود، از راننده بیش از کمیسیون دریافتی هزینه طلب کردند.

این راننده با تاکید بر این‌که اگر شرکت‌ها تعهد در حسن اجرا از خود نشان می‌دادند نباید این‌گونه اختلال در حمل‌ونقل کشور مشاهده می‌شد، گفت: حسن اجرا در امور صنفی تنها مختص راننده و کامیوندار نیست و باید از جانب شرکت‌های حمل‌ونقل نیز صورت گیرد.

وی با بیان این‌که وقتی نرخ کرایه برحسب تن-کیلومتر لحاظ شده باشد یعنی کمتر از این نرخ کرایه معنی نخواهد داشت و پرداخت کرایه کمتر از آن اختلال در حمل‌ونقل به وجود می‌آورد، اظهار کرد: اگر کرایه مسیری بیشتر از نرخ تن-کیلومتر باشد این تغییر باید با هماهنگی صاحب کالا و تمامی تشکل‌های صنفی مسئول در اجرای تن-کیلومتر صورت گیرد.

به گفته این کامیوندار هماهنگی درحسن اجرای تن-کیلومتر از جانب کانون انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل با کانون انجمن صنفی رانندگان و کامیونداران مستلزم همکاری بیشتر این دو صنف است.