بارپین بر فراز ایران

تیم کوهنوردی بارپین به قله 5610 متری دماوند صعود کرد.


دماوند، کوهی در شمال ایران می باشد که با ارتفاع 5610 متر از سطح دریا، بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه است.