بارپین چگونه به صنعت حمل بار کمک می کند

 

بارپین بر این باور است تا با شفاف سازی کرایه ها بر بستر انفورماتیک و کنار گذاشتن ساختار سنتی اعلان و دریافت بار نگرانی های رانندگان و صاحبین بار را از بین ببرد. تالار اعلان بار بارپین به همین منظور یعنی کنترل هزینه های غیررسمی و غیر قانونی تحمیلی به رانندگان، صاحبان صنایع و شرکتهای حمل و نقل ایجاد شده است. رانندگان در تمامی استان ها میتوانند با ثبت نام در بارپین و دریافت اپلیکیشن مخصوص رانندگان (اعلان بار) از بار های موجود مطلع شوند و بدون حضور در پایانه ها و معطلی در مبادی بار از منازل خود حمل بار را قبول کرده و سمت محل بار گیری حرکت کنند.
بارپین به صورت کاملا هوشمند، بدون دخالت انسان و عادلانه بار را بین رانندگان توزیع میکند و تمامی بار ها بسته به نوع بارگیر و علاقمندی راننده به تردد در مسیر های مربوطه در اپلیکیشن مخصوص رانندگان قابل انتخاب است.
صاحبان بار نیز با استفاده از اپلیکیشن بارپین میتوانند به راحتی و بدون واسطه، با کرایه باری عادلانه اعلام بار نموده تا رانندگان مطلع، و راننده علاقمند با بررسی شرایط، حمل بار را قبول و نسبت به بارگیری اقدام نماید.