افزایش 87 درصدی جابه‌جایی بار توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ای

غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا با بیان این مطلب اظهار داشت: میزان بار جابه‌جا شده طی دو دهه اخیر از ۱۹۶۷ میلیون تن در سال ۸۷ به میزان ۳۶۷۶ میلیون تن در سال ۹۷ افزایش یافته است که بالغ بر ۸۷ درصد رشد داشته است.

وی افزود: تعداد بارنامه‌های صادر شده از میزان ۱۶۶ میلیون برگ در دهه ۸۰ به میزان ۲۶۵ میلیون برگ در دهه اخیر افزایش یافته است که با رشد ۶۰ درصدی همراه است.

دغاغله با بیان این که تعداد کل ناوگان فعال باری در کشور از سال ۷۷ تاکنون ۱۰۰ درصد افزایش داشته است، افزود:
تعداد ناوگان باری از ۱۶۸ هزار در سال ۸۷ به ۳۳۸ هزار در سال جاری افزایش یافته است و میانگین سن ناوگان فعال باری از ۱۹ سال در سال ۸۷ به ۱۶ سال در سال ۹۷، کاهش یافته است.

دغاغله با بیان این که تعداد رانندگان فعال باری در دو دهه اخیر ۳۸ درصد افزایش داشته است، افزود:

تعداد رانندگان باری از ۳۵۰ هزار نفر به ۴۸۴ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین تعداد ۱۰ هزار نفر رانندگان فعال وانت بار در کشور فعالیت د ارند که ساماندهی فعالیت آنان از سال ۹۴ آغاز شده است.

مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا در ادامه اظهار داشت:

طی دو دهه اخیر تعداد پایانه‌های بار و شهرک‌های حمل و نقل به میزان ۵۵ درصد، شرکت‌ها و مؤسسات فعال حمل و نقل کالا به میزان ۱۱ درصد و تعداد تشکل‌های صنفی بخش حمل و نقل کالا به میزان ۶۱ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد:
در کشور ما به دلیل انعطاف‌پذیری در انتخاب مسیر و مقدار کالا، تعداد دفعات بارگیری کمتر، کنترل دائمی روی کالا در طی مسیر و سهولت دسترسی به مراکز تولید و جذب، در دسترس بودن وسیله‌ نقلیه، گسترش شبکه راه‌های کشور و ده‌ها مزیت دیگر موجب شده است درصد بالایی از حمل و نقل کالا در جاده‌های کشور صورت گیرد.