انتصاب قائم مقام سازمان راهداری

به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، طی حکمی از سوی عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر و رئیس این سازمان، داریوش امانی به عنوان قائم مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در ستاد ، امور استان ها و مجلس شورای اسلامی منصوب شد.

بر اساس این گزارش در حکم انتصاب قائم مقام سازمان راهداری و حمل و تقل جاده ای ذکر شده است:

"اهتمام برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین معاونت ها و همه بخش های سازمان متبوع، نظارت و پیگیری و بازدیدهای استانی در جهت اجرای بهینه امور و همچنین انجام شایسته وظایف و ماموریت های سازمان در حوزه های مختلف راهداری و حمل و نقل در راستای ارائه خدمات بهتر به دست اندرکاران خدوم بخش حمل و نقل جاده ای و مردم شریف ایران در اقصی نقاط کشور و تعامل پویا، کارآمد و اثربخش با مجلس شورای اسلامی و ایجاد هماهنگی در کلیه حوزه ها و بخش های سازمان در ارتباط با پیگیری امور مربوط به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله مواردی است که انتظار می رود با به کارگیری همه ظرفیت های ستادی و استانی در راستای نیل به آنها تلاش شود."

بارپین برای ایشان آرزوی بهروزی و موفقیت دارد.