انتقال 7 میلیون تن کالا اساسی به کشور

به گزارش روابط عمومی بارپین به نقل از بازار، بیشترین میزان کالای اساسی حمل شده، مربوط به بندر امام خمینی (ره) با 4 میلیون و 371 هزار تن است؛ این میزان کالای اساسی بندر امام خمینی (ره) با 184 هزار سفر به داخل کشور آورده شده است.

از بندر شهید رجایی هم 860 هزار تن کالای اساسی منتقل شده است.

ستاد ویژه حمل کالای اساسی حدود 29 روز پیش در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و ادارات کل استانی تشکیل شد تا به تسریع تخلیه بنادر کمک کند.

با صاحبان کالا و دستگاه‌های اجرایی متولی در مبادی ورودی کشور شامل صاحبان کالای دولتی، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر دستگاه‌های متولی جلسات میدانی برگزار شد تا مشکلات اجرایی در فرایند حمل کالا بررسی و رفع شود.

امکان صدور بارنامه برای شرکت‌های استان‌های دیگر جهت حمل کالای اساسی به استان خودشان فراهم شد، این کار برای اولین بار در حوزه حمل و نقل انجام شد و در حال حاضر هر استانی می‌تواند 3 تا 4 شرکت را معرفی کند تا از مبدأ بندر امام خمینی (ره) بتوانند بارنامه سیستمی صادر و ماشین ارسال کنند و کالای اساسی را حمل و بارنامه را هم خود صادر می‌کنند.

تصمیم دیگری که برای تسهیل و تسریع تخلیه کالای اساسی اجرا شد، به کارگیری ناوگان ملکی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بود تا حمل کالای اساسی از بنادر سرعت بگیرد و تا امروز این کار ادامه دارد و بارهای دولتی را در بخش کالای اساسی حمل می‌کنند.