اهمیت حمل و نقل جاده ای درایران و جهان

بشر با ورود به قرن بیستم و در سایه انقلاب به وجود آمده در صنعت حمل و نقل به این نکته پی برد که رابطه مستقیمی بین عدم تحرک پذیری با فقر وجود دارد

تعریف حمل و نقل:
“حمل و نقل” انتقال اشخاص و کالاها از نقطه ای به نقطه دیگر است. صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل و انتقال اشخاص و کالاها می پردازد بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل می دهد که به صنعت حمل ونقل شهرت یافته است. 

انواع حمل و نقل:
حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی انواع ساده حمل هستند. چنانچه حمل و نقل توسط ترکیبی (Combined/Multimodal Transport) از انواع مذکور صورت گیرد، حمل و نقل چند کیفیتی یا مرکب نامیده می شود.

تاریخچه و اهمیت حمل و نقل جاده‌ای
حمل ونقل با جابجایی کالا ها از نقطه ای به نقطه ی دیگر آغاز و از جمله خصائص ذاتی وکهن و ماندگار انسان هاست ، به همین جهت آشنایی انسان با پدیده حمل و  نقل به زمان های باستانی بر می گردد و باستانی ترین طریقه تجارت عبارت از مبادله کالا با کالائی دیگر بوده که ضرورتاً نیازمند حمل و نقل و جابجائی اجناس می باشد. علاوه بر کشاورزی، بخش صنعت نیز به سختی از کمبود امکانات حمل و نقل صدمه می بیند. کارخانه ها نیاز به تامین منظم سوخت، مواد اولیه،قطعات یدکی و سیستم قابل اعتماد برای حمل محصولات تولید شده خود دارند. ضعف امکانات حمل و نقل داخلی حتی به موقعیت های جهانی بازار محصولات یک کشور صدمه وارد می کند. طی یک راه زمینی چند صد کیلومتری تا یک کشور همسایه خیلی راحت تر و اقتصادی تر از طی یک راه دریایی چند هزار مایلی تا آن سوی دنیاست .
اما فقدان همین راه زمینی کوتاه تا کشور همسایه می تواند امکان چنین بازاریابی را فلج کند. فقدان امکانات حمل و نقلی تنها عامل مشکل زا نیست، بلکه قابل اعتماد نبودن، هزینه بالا، کارآیی پایین و صدمات وارده به بهره برداران نیز به همان اندازه مشکل آفرین است. مشکلات حمل و نقل علاوه بر آثار اقتصادی، آثار سیاسی و اجتماعی خا خود را نیز دارد. حمل و نقل و ارتباطات ضعیف، حفظ ملیت واحد را به طور جدی دچار مشکل می کند و ازمانع عمده ای نیز در راه حفظ امنیت ملی به شمار می رود.

شرایط سخت برای رانندگان حمل و نقل بار جاده ای
بخش حمل و نقل جادهای ما نیازمند اصلاحات زیادی میباشد رکود بازار حمل و نقل و اقساط سنگین کامیون همچنین مسئله  تناسب میان استهلاک و درآمد راننده ، هزینه نگهداری، تعمیرات، تعویض لوازم و استهلاک وسایل نقلیه سنگین مانند کامیون یا تریلی بسیار زیاد و قابل توجه میباشد که از جمله موارد بسیار مهم سختی کار رانندگان ماشین های سنگین می باشد.

جایگاه بخش حمل و نقل در اقتصاد کشور
نقش صنعت حمل و نقل در رشد و شکوفایی کشور انکارناپذیر است. براساس آمار و اطلاعات موجود ، سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل از کل کشور رقم قابل توجهی بوده و طی ده سال گذشته نیز روند رو به رشدی داشته است.در این میان سهم ارزش افزوده زیربخش حمل و نقل جاده ای بیش از سایر زیربخش ها بوده و همواره بیش از نود درصد ارزش افزوده بخش حمل و نقل مربوط به حمل و نقل جاده ای بوده است. این رقم در سال ۹۷۳۱ بیش از نود وچهار درصد برآورد شده است.