اینفوگرافیک | مهمترین علل تصادفات کامیون‌ها در جاده‌ها

کامیون ها به عنوان یکی از عناصر اصلی صنعت حمل و نقل نقش عمده ای در افزایش امنیت حمل و نقل و حمل بار دارند. اما چه عواملی بیشترین نقش را در تصادفات جاده ای دارند و مهمترین راه کارها در کاهش آن چیست و حمل و نقل هوشمند در این موضوع تا چه میزان موثر است. برای بررسی این موضوع با اینفوگرافی تصادفات کامیون‌ها، علل و راهکارها در مجله باربری اینترنتی و سامانه حمل بار بارپین همراه باشید.

مهمترین علل تصادفات کامیون ها