بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی از سامانه بارپین

جناب آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی بهمراه جناب آقای مهندس آدم نژاد معاونت محترم حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و جناب آقای مهندس قربانی معاونت محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و اعضای هیپت عامل سازمان، طی بازدید از سامانه دانش بنیان مدیریت یکپارچه حمل و نقل و لجستیک بارپین، در جریان پیشرفت کار اپراتور سراسری حمل بار کشور قرار گرفتند و ضمن تحسین این پیشرفت ها در جریان برنامه های آتی شرکت شبکه جامع رانندگان شجران قرار گرفتند.