برخی از شرکت‌های حمل‌ونقل از اجرای ناقص تن کیلومتر سود می‌برند

به گفته یکی از فعالان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، از تشکل‌های صنفی مرتبط با رانندگان و کامیونداران خواستاریم، به‌طور جدی  دنبال اجرای صحیح تن کیلومتر باشند.

خداداد بکرانی در شبکه‌‌های اجتماعی پیگیری موضوعاتی همچون میزان کمیسیون و مالیات بر ارزش افزوده در حمل‌و‌نقل جاده‌ای بار و ... را اولویت‌های پس از تن کیلومتر دانست و گفت: اولویت اول حمل‌ونقل جاده‌ای کالا اجرای صحیح تن-کیلومتر است.

این راننده کامیون خاطرنشان کرد: موضوعات دیگر افکار و روان رانندگان را مشغول و صنف کامیوندار و راننده را درگیر حواشی خواهد کرد و این در حالی‌ است که شفاف‌سازی در حمل‌ونقل جاده‌ای کالا با اجرای درست و کامل تن-کیلومتر حاصل شده و این حواشی را کمرنگ‌تر و آن قسمت از هزینه‌هایی که به عهده راننده و کامیوندار است را به وضوح مشخص می‌کند.

او با بیان این‌که اجرای ناقص تن-کیلومتر به نفع رانندگان و کامیونداران نبوده است، اظهار کرد: از اجرای ناقص طرح تن -کیلومتر فقط برخی شرکت‌ها منفعت می‌برند.

به گفته وی به نظر می‌رسد در این آشفته بازار اوضاع حمل‌ونقل، برخی شرکت‌های حمل‌ونقلی خیلی راحت و بی سروصدا از طرح تن-کیلومتر برای خود دکانی باز کرده و برای جیب راننده نقشه می‌کشند.

بکرانی یکی از مصادیق اجرای ناقص تن کیلومتر را محدود کردن اجرای آن به مکان‌هایی که سالن اعلان بار دارند؛ ذکر کرد و گفت: همچنین اکنون هزینه کمیسیون شرکت‌های حمل‌ونقل از نرخ صافی راننده کسر و مالیات بر ارزش افزوده از کل کرایه پرداخت می‌شود.

دانلود اسنپ باربری، سامانه حمل بار