برخی طرح‌های حمل و نقل در بودجه ۹۸ صرفا نمایشی است

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از رشد ۱٫۳ درصدی اعتبارات تملک‌‌ دارایی‌های سرمایه‌ای فصل حمل‌ونقل و رشد ۱۱ درصدی اعتبارات پنج برنامه حمل‌ونقلی در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به سال جاری خبر داد.

به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با بررسی اعتبارات بخش حمل‌ونقل و حمل بار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آورده است؛ اعتبارات تملک‌‌ دارایی‌های سرمایه‌ای فصل حمل‌ونقل در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ (شامل اعتبارات پیوست شماره ۱، اعتبارات متفرقه و اعتبارات اختصاصی) نسبت به همین اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ از رشدی معادل ۱٫۳ درصد برخوردار است.

اعتبارات به ۶ برنامه اختصاص‌یافته که پنج برنامه آن از برنامه‌های حمل‌ونقلی محسوب می‌شوند که تعداد ۳۲۸ طرح است و عموماً از طرح‌های در دست اجرا و ناتمام سال‌های گذشته است.

از مجموعه ۳۲۸ طرح حمل‌ونقلی فصل حمل‌ونقل در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۲۶۳ طرح یا ۸۰ درصد آن مربوط به برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای، ترابری و باربری ۵۱ طرح یا ۱۵٫۵ درصد آن مربوط به برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی و ۱۵ طرح دیگر یا ۴/۵ درصد آن به سه برنامه راهبری توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای، توسعه حمل‌ونقل هوایی و توسعه حمل‌ونقل دریایی مربوط است.

اعتبارات پنج برنامه حمل‌ونقلی نسبت به سال جاری از رشد ۱۱ درصدی برخوردار است که این رشد در مقایسه با رشد اعتبارات تملک‌‌ دارایی‌های سرمایه‌ای کشور در این لایحه، رشدی مناسب ارزیابی می‌شود.

از کل اعتبارات پنج برنامه حمل‌ونقلی معادل ۹۸٫۳ درصد آن به دو برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی اختصاص‌یافته است.

معادل ۵۹ درصد اعتبارات حمل‌ونقلی به برنامه توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای اختصاص‌یافته استکه از رشد ۱۳ درصد برخوردار است.

به امر نگهداری از راه‌ها از جمله روکش آسفالت، تجهیزات و ماشین‌آلات و علائم ایمنی راه‌ها و تعمیرات اساسی و نگهداری از پل‌ها توجه کافی مبذول نشده است. به‌طوری‌که در برخی موارد اعتبارات طرح‌های مربوط به نگهداری از راه‌ها نسبت به اعتبارات مصوب ۱۳۹۷، کاهش ۱۰ درصدی داشته است.

اعتبار برنامه توسعه حمل‌ونقل ریلی معادل ۳۹/۵ درصد اعتبارات پنج برنامه حمل‌ونقلی در پیوست مذکور است که نسبت به اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۷ از رشد ۷ درصد برخوردار است.

رشد اعتبارات نگهداری شامل نوسازی و بهسازی خطوط ایستگاه‌ها، علائم و بهسازی ناوگان از رشد حدود ۱۸ درصدی برخوردار است که نسبت به متوسط رشد اعتبارات این برنامه از توجه متولیان راه‌آهن به امر نگهداری، با توجه به فرسودگی خطوط و استهلاک ماشین‌آلات در دست بهره‌برداری حکایت دارد.

همچنین در این گزارش آمده است که اگرچه اعتبارات مورد نیاز توسعه حمل‌ونقل هوایی کشور عموماً از محل درآمد سازمان هواپیمایی کشوری تأمین می‌‌شود، ولی اعتبارات برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی از رشد ۲۰۳ درصدی نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۹۷ برخوردار است .

همچنین اعتبارات برنامه توسعه حمل‌ونقل دریایی که تنها مربوط به احداث، بهسازی و ساماندهی بنادر صیادی است نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۹۷ از رشد ۶۷ درصدی برخوردار است. اعتبارات مورد نیاز توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور، نظیر برنامه توسعه حمل‌ونقل هوایی، از محل درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کشور تأمین می‌شود.

همچنین در لایحه ای با عنوان طرح‌های مطالعاتی و اجرایی نیز اعتباری معادل ۵۰۰ میلیارد ریال در مجموع ۲۶۹ طرح پیش‌بینی شده که ۱۷۰ طرح آن مربوط به بخش حمل‌ونقل (راه، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها) است.

با توجه به برآورد حجم اعتبار مورد نیاز برای اجرایی شدن ۲۶۹ طرح مذکور و پیش‌بینی اعتباری معادل ۵۰۰ میلیارد ریال برای طرح‌های مذکور در جدول شماره ۲۰ لایحه، می‌توان گفت طرح‌های جدول مذکور صرفاً نمایشی است و می‌تواند وعده دولت در سال ۱۳۹۸ باشد که با واقعیت‌های اجرایی و مالی موجود، مطابقت ندارد.