به روزرسانی تن کیلومتر با نرخ شاخص 1400 ریال

در بخشی از متن نامه‌ای که کانال تلگرامی «نافذ» تصویر آن را منتشر کرده، از قول غلام‌حسین دغاغله خطاب به مدیران استانی آمده است: «پیرو مکاتبات قبلی منتهی به نامه شماره... مورخ 31/4/98 با موضوع به‌روزرسانی نرخ حمل و نقل بر اساس تن کیلومتر بر اساس درخواست مکرر تشکل‌های صنفی رانندگان مبنی بر ضرورت به‌روزرسانی نرخ حمل بر اساس تن-کیلومتر، مطابق  قسمت «ب» بند 10 مصوبه شماره 209 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور با در نظر گفتن افزایش هزینه‌های موثر در فعالیت ناوگان از جمله هزینه‌های نگهداری ناوگان، جلسه کمیته راهبری حمل‌ونقل کالا با موضوع فوق برگزار و نرخ شاخص تن-کیلومتر تعیین شد.

در راستای اجرای مصوبه کمیته مذکور با لحاظ واقعیت‌ها و شرایط اقتصادی حاکم در نظر است که در این مرحله، نرخ شاخص حمل بر اساس تن-کیلومتر 1400 ریال لحاظ و به‌روزرسانی و متوازن‌سازی نرخ حمل مسیرها بر اساس شاخص یاد شده صورت پذیرد...».