جلوگیری از بومی گرایی در توزیع بار

مدیران کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان های سراسری:

جلوگیری از ترويج بومی گرایی در توزیع بار و نظارت مستمر بر حمل بار

با سلام و احترام
پیرو مکاتبات متعدد قبلی منتهی به نامه شماره 53444741 مورخ  1400/04/15 در راستای رقابت سالم بین رانندگان و ناوگان باری کشور و افزایش بهره وری و به منظور ارایه عادلانه خدمات حمل و نقل کالای جاده ای و همچنین پرهیز از بومی گرایی و نگاه منطقه ای و استانی در پایانه های بار کشور و تاکید می گردد دستور فرمایید ؛ ضمن نظارت دقیق و کافی بر پایانه های حمل بار و نرم افزارهای نوبت دهی مورد استفاده در حوزه آن استان ، جهت جلوگیری و برخورد با پدیده اولویت بندی ارایه بار به رانندگان بومی بر غیر بومی با متخلفان مطابق مقررات مربوطه برخورد لازم صورت پذیرد و گزارش اقدامات به عمل آمده به این دفتر ارسال گردد.

مهرداد حمداللهی مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا