سامانه‌ای برای مدیریت یکپارچه درخواست حمل کالا

هدف اصلی این طرح، یکپارچه‌سازی و مدیریت درخواست‌های حمل بار در کشور است که با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری شرکت بارپین در حال اجرا است.

در حال حاضر درخواست حمل بار، از طریق روش‌های گوناگونی چون بازارگاه‌ها، درگاه ملی بار، سامانه‌های مدیریت حمل و غیره ثبت می‌شوند؛ اما عدم هماهنگی و یکپارچگی میان این روش‌ها موجب عدم توزیع بهینه بار و عدم امکان مدیریت یکپارچه آن شده است.

با اجرای این طرح، امکان برقراری بستر تبادل اطلاعات بین روش‌های مذکور فراهم شده است و به این ترتیب امکان مدیریت درخواست‌های حمل و توزیع بهینه بار فراهم خواهد شد که نهایتا منجر به افزایش بهره‌وری، افزایش قدرت حاکمیتی سازمان، استانداردسازی، اولویت بندی، رصد و پایش آنلاین بار و امکان مداخله هوشمند در زیست بوم حمل و نقل کشور می شود.

این کار در حال حاضر با همکاری‌های شکل گرفته با اقداماتی چون استخراج معماری اولیه ساختار درخواست‌های حمل، استخراج و شناخت نیازمندی‌ها، معرفی اعضای کارگروه راهبری پروژه از سمت ستاد و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در حال پیشرفت است.