سامانه یکپارچه پایانه تهران راه اندازی شد

با لطف و عنایت پروردگار یکتا و تلاش های شبانه روزی تیم بارپین از روز شنبه پانزدهم آذرماه، فاز نخست اعلام بارهای پایانه بار تهران راه اندازی شد.

افزایش بهره وری حمل و نقل جاده ای، توزیع عدالت محور بار، غیرحضوری کردن بخشی از فرآیندهای دریافت بار و تخصیص ناوگان، کامیونداری مدرن و  هوشمندسازی شرکت های حمل و نقل از اهداف مهم این پروژه می باشد.