شما صاحبین بار کارشناسان اصلی بارپین باشید

 

با توجه به افزایش روز افزون تعداد رانندگان مجموعه بارپین نظارت دقیق و کامل بر روند ارسال بار صاحبین بار محترم، هر روز سخت تر میشود و ما در مجموعه بارپین (سامانه حمل بار آنلاین) تمام تلاش خود را به کار گرفته تا بر این روند بیشترین نظارت را داشته باشیم تا به بهترین شکل ممکن بار مورد نظر ارسال شود. با این حال بررسی و کنترل کیفیت تمامی رانندگان به صورت روزانه کار سختی است که با کمک شما این عمل امکان پذیرتر خواهد بود، از این رو شما کارشانسان اصلی بارپین خواهید بود و نظر شما برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
علاوه بر امکان امتیاز دهی در صورت رضایت شما از راننده، میتوانید یکی از گزینه های زیر را برای کامل تر شدن نظر خود انتخاب کنید
رفتار و ظاهر: مناسب
زمان بندی سفر: مناسب
وضعیت خودرو: مناسب
 نگهداری و حمل بار: مناسب
انتخاب مسیر: مناسب
سفر بدون هزینه اضافه: بود
بار بدون به خسارت تحویل داده: شد
همچنین اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید میتوانید آن را در پایین صفحه اپلیکیشن ثبت نمایید تا  در سریع ترین زمان ممکن بررسی شود. در انتها از شما صاحبین بار حقیقی و حقوقی بار دیگر تقاضا داریم تا با توجه به تجربه ای که در استفاده از بارپین بدست آورده اید با ثبت نظرات مثبت و منفی خود ما را در بهتر شدن یاری رسانید.