شهرک حمل و نقل و ضرورتهای وجود آن

شهرکهای حمل ونقل پدیده مبارکی است که در مراکز عمده بار توسط شرکتهای حمل و نقل در حال ایجاد و احداث هستند. شهرهایی مانند تهران، بندرعباس، اصفهان و ... در صدد بهره برداری از شهرکهائی هستند که توسط شرکتهای حمل ونقل و با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث میگردند که از ابعاد زیر می توان وجود آنها را بررسی کرد:

1- اداره اين شهرکها توسط شرکتهاي حمل و نقل انجام مي گردد. 

2- هرشرکت حمل‌و‌نقل مي تواند در شهرک داراي تأسيسات و امکانات مستقل غير مشاع باشد در واقع براساس نوع درخواست ميتواند براي خود فضاي کار و خدمت به مشتريان ايجاد کند.

3- جلوگيري از سرمايه گذاري بالا و موازي صاحبان شرکتهاي حمل و نقل و ایجاد هم افزائی در ارائه خدمات جانبی به خصوص به رانندگان

4- شرکتهاي حمل‌و‌نقل بطور مستقل به کاميونداران خدمات بهتر و در فضاي مناسبتري ارائه مي کنند. در واقع دراين نوع از ساخت و سازها شرکتهاي حمل و نقل از امکان بيشتري براي حضور در عرصه فعاليتهاي حمل‌و‌نقلي برخوردار بوده، سرمايه گذاري مورد نياز احداث شهرک حمل و نقل از طريق مشارکت فعالان حمل و نقل تأمين و پرداخت ميگردد.

5- نظارت متمرکز دولتي و عدم دخالت بیجای دولت در امور مربوط به موارد غیر حاکمیتی

6- شرکتهاي باربري در شهرکهاي حمل‌و‌نقل برخلاف پايانه‌هاي عمومي خدمات خصوصي ارائه مي‌کنند. تأثير‌گذاري پايانه عمومي بلحاظ ماهوي و عملکردي از يک طرف و تصميم گيري مديران بخش حمل و نقل از سوي ديگر، باعث شده بود تا خدمات خصوصي که از جانب شرکتهاي حمل و نقل ارائه مي شدند، بکل حذف گردد. این خدمات که در گاراژداری قدیمی شکل برجسته تری داشت،  می تواند در قالب جدید ارائه شود.

7- گام برداشتن در جهت حذف پديده يکسر بار انتظار مي رود که اين شيوه باعث همکاري و هم زيستي مسالمت آميز هرچه بيشتر بين شرکتهاي حمل و نقل و کاميونداران گردد.

8- پائین آمدن هزینه های شرکتهای حمل ونقل و رانندگان با استفاده از خدمات همسان دیگر شرکتها، هزینه های مشترک مشاعات، استراحتگاههای اشتراکی، تعمیرگاهها و ... 

9- مدیریت آسانتر متولیان شهری و جاده ای برای سرویس دهی به شرکتهای حمل ونقل و ناوگان حمل بار  از منظر ارائه زیرساختهای آب و برق و تلفن و...، خدمات شهري، خدمات بهداشتی،و امور زيست محيطي.

10 - جایگزینی مناسب این شهرکها به جای پایانه بار های فعلی که محل نامناسب با کارکردی نامناسبتر برای اعلام بار و خدمات حمل بار هستند. پایانه بار نسیم شهر (اکبراباد) نمونه بارز این وصله ناجور به پیکره صنعت حمل و نقل هستند.

شهرکهای حمل و نقل فعلی از نقص خدمات دولتی، کمبود نقدینگی برای تکمیل آنها، عدم همت چدی در تصمیم گیران در بهره برداری و رفع نقص ها رنج میبرند.