طرح رتبه‌بندی رانندگان؛ از شناسایی راننده نماها تا افزایش ایمنی تردد

یک فعال بخش حمل و نقل معتقد است: رتبه‌بندی رانندگان اقدام مناسبی است که می‌تواند به افزایش منزلت رانندگان منجر شود.

اجرای این طرح موجب رعایت مقررات، نهادینه شدن فرهنگ رانندگی صحیح، ایمن و بدون حادثه بین رانندگان می‌شود.

شناسایی راننده نماها

خداداد بکرانی نیز با بیان این‌که اگر تصمیمی برای رتبه‌بندی رانندگان بخش بار اتخاذ شود، به دلیل تنوع در مکانیزم بار و بارگیر، اجرای طرح به مراتب مشکل‌تر از بخش مسافری است، اظهار کرد: در عین حال رتبه‌بندی می‌تواند در جایگاه رانندگان حمل کالا تاثیر بسزایی داشته باشد و اولین اقدام در رتبه‌بندی آنان نیز باید شناسایی رانندگان حرفه‌ای و تفکیک آنان از راننده نماها وکسانی باشد که از حمل و نقل جاده‌ای  فقط کارت هوشمند رانندگی داشته و از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره می‌برند.

رفع مشکلات رانندگان حرفه‌ای

محمد مهدی حیدریان نیز رتبه‌بندی رانندگان حرفه‌ای را اقدامی مهم در جهت بهبود اوضاع فعلی حمل بار و مسافر و قدمی مؤثر در جهت جلوگیری از صدمات و آسیب‌های جانی و مالی و گامی مهم در  جهت رفع مشکلات رانندگان حرفه‌ای کشور دانست.

این فعال بخش حمل و نقل جاده‌ای کالا خاطرنشان کرد: برای ساماندهی رانندگان حرفه‌ای می‌توان رانندگان را به پنج گروه زیر تفکیک کرد:

1.رانندگان جدیدالورود-کاپیتان کارآموز

2.رانندگان بعد از کارآموزی و دریافت مجوز برای فعالیت-کاپیتان چهارم

3.رانندگان با سابقه حرفه‌ای و فعالیت پنج سال-کاپیتان سوم

4.رانندگان با سابقه ده سال و حداقل  دو هزار سفر بدون حادثه-کاپیتان دوم

5.رانندگان با سابقه بالای ده سال فعالیت حرفه‌ای و حداقل چهار هزار سفر بدون حادثه - کاپیتان یکم

به گفته وی، همچنین می‌توان بعد از بازنشستگی از کاپیتان یکم بازنشسته به‌ عنوان کاپیتان راهنما استفاده کرد.