طرح نوسازی ناوگان بین المللی نیاز به آچارکشی دارد.

کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران در نشست ماهیانه اخیر خود، پیشنهاد «طرح نوسازی ناوگان مختص شرکتهای حمل و نقل بین المللی جاده ای» را مطرح و برای ارایه به شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به بحث و بررسی گذاشت. 

در آن نشست، پیشنهادات مطرح شده به شرح زیر ارایه گردید:

۱-    طرح نوسازی ناوگان مختص شرکت‌های حمل و نقل بین المللی جاده‌ای کالا اجرا شود.

۲-    طرح مختص نوسازی ناوگان حمل و نقل بین المللی بوده و انواع کشنده‌ها و بارگیرها در ۵ سال اول حق جابجائی بار در داخل کشور را ندارند.

۳-    عمر ناوگان وارداتی بیش از ۵ سال نبوده و دارای استانداردهای صنعتی و ایمنی برابر قوانین سازمان استاندارد باشند. (قدرت کشندگی انواع کشنده‌ها و بارگیرها باید حداقل ۲۰ تن بار باشد)

۴-    گمرکات و پلیس راهور ناجا حداقل مدارک را از وارد کننده طلب نمایند و حداکثر همکاری را با وارد کنندگان بعمل آورند.

۵-    واردات کشنده از نوع ولوو، اسکانیا، بنز، داف، مان و رنو شامل این طرح می‌گردند.

۶-    واردات با شرایط “بدون انتقال ارز” می‌تواند انجام گردد.

۷-    شرط تایید تولید کننده داخلی برای واردات حذف گردد.

۸-    حقوق و عوارض گمرکی ۵درصد و ارزش افزوده کشنده‌ها و بارگیرهای وارداتی در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به موضوع معافیت‌ها اضافه شود.

۹-    هر شرکت حمل و نقل بین المللی باید حداقل سه دستگاه کشنده و بارگیر وارد نماید؛ میزان واردات سقف نداشته و شرکت می‌تواند به هر تعداد کشنده وارد نماید.

۱۰-شرکت حمل و نقل بین المللی وارد کننده به مدت ۵ سال حق فروش قطعی و یا با وکالت نامه و یا توسط سند عادی را نداشته (مگر به دیگر شرکت حمل و نقل بین المللی فعال) و در صورت بروز  تخلف، موضوع در کمیته‌ای با حضور نماینده وزارت راه و شهرسازی و انجمن مربوطه بررسی و رای صادر میگردد.

۱۱-هزینه اولین نقل و انتقال کامیون ها و بارگیرهای وارداتی پس از ورود در هنگام فروش و واگذاری از مالیات معاف میباشد(شرایط و ضوابط دریافت مالیات از انتقال وسایط توسط شخص حقیقی براورد گردد)

۱۲-حمل و نقل بین المللی صادرات خدمات محسوب میگردد و از آنجا که درآمدهای حاصل از صادرات از پرداخت مالیات معاف می باشند بنابراین شرکت‌های حمل و نقل بین المللی برای استفاده از وسائط مذکور در اجرای این طرح همانند دیگر فعالیت ها از پرداخت مالیات کارکرد کامیون معاف گردند.

۱۳-بانک هائی که دولت (بانک مرکزی) تعیین خواهد نمود موظف گردند تا وام ۵ ساله با سود کم (با یک دوره تنفس دو ساله) در اختیار شرکت‌های حمل و نقل واردکننده بارگیر و کشنده قراردهند و مابه التفاوت نرخ سود را وزارت نفت و یا هر نهاد دیگری که دولت مشخص خواهد نمود تامین نماید و یا ارز مورد نیاز از صندوق توسعه ملی تامین گردد.

۱۴-در طرح مذکور در صورتیکه شرکت حمل و نقل تا ۳ ماه پس از صدور مجوز مبادرت به ورود کشنده و بارگیر ننماید مجوز مذکور باطل می‌گردد.

 

با توجه به اهمیت موضوع، مقرر گردید تا در فرصتی دو هفته‌ای، این پیشنهادات بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و نظرات صاحبنظران و دست‌اندرکاران گرفته شود. لازم است در مورد بعضی از این بندها مخصوصا با کمبود بارهای بین المللی بند 2- مورد دقت بیشتری قرار گیرد.

اگر این طرح برای جبران برخی تحریمهای هوائی و دریائی دیده شده، آیا جوانب دیگر قضیه دیده شده؟

ظرفیت خالی برخی ناوگان بین المللی برای مالکان آنها آزار دهنده است. آیا وقت آن نرسیده با مدیریت بهتر، مثل استفاده از ظرفیت بازارگاهها بهره وری این حوزه را بالا ببریم؟

آیا تمایز قائل شدن بین بنگاهها، صحیح است؟