تأثیر محاسبه کرایه‌ براساس تن‌کیلومتر در افزایش درآمد کامیونداران

مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: همان‌گونه که گفته شد مطالبات رانندگان کامیون موضوعات مختلفی بود، یکسری از مطالبات به خود رانندگان برمی‌گشت، بخشی از مطالبات مربوط به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بود و یکسری از مطالبات هم مربوط به دیگر ارگان‌های متولی بود.

وی اضافه کرد: یکی از این مطالبات کامیوندارن‌ از سازمان راهداری، مطالبه محاسبه کرایه براساس تن - کیلومتر بود که در حال طی کردن مراحل نهایی با حضور تشکل‌های صنفی است.

دغاغله با اشاره به تأثیر محاسبه کرایه‌ با تن‌کیلومتر در افزایش درآمد کامیونداران، ادامه داد: روش محاسبه کرایه براساس تن‌کیلومتر مدل و فرمولی برای کشف قیمت با ضرایب خاص است که بسته به نوع کالا و نوع مسیر و غیره متفاوت است.

وی با بیان اینکه موضوع تن‌کیلومتر در حال طی کردن مراحل نهایی است، گفت: در هفته‌ای که گذشت، معاونان حمل و نقل کالای استان‌ها به ‌سازمان راهداری دعوت شدند و موضوعات بررسی دقیق شد و در حال طی کردن مراحل نهایی بابت اجرا است که قطعا در بهتر شدن درآمد راننده‌ها، مثمر ثمر است. 

مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: حدود یک ماه پیش محاسبه کرایه براساس تن‌کیلومتر مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور شد که مرحله‌ای مهم بود که مورد تأیید قرار گرفت. 

دغاغله ادامه داد: در این چند ماه مجموعاً 750 نفر‌ساعت فقط به بررسی موضوع تن‌کیلومتر پرداختند، 23 جلسه اصلی و فرعی با حضور نمایندگان تشکل‌ها، اساتید دانشگاه و دیگر متولیان برگزار شد، ‌نماینده راننده ها هم از نزدیک شاهد تلاش‌های ما در حوزه تن‌ کیلومتر بودند و می‌دیدند که روال در حال انجام است بنابراین این موضوع را به راننده‌ها هم منتقل می‌کردند.

 

لینک خبر