محدوديت هاي ترافيكي ایام اربعین حسینی ( ع )

محدوديت هاي ترافيكي ایام اربعین حسینی ( ع )

از تاریخ 11 شهریور لغایت 1 مهر 1401 

1. استان هاي خوزستان و چهارمحال وبختياري :

 الف- تردد كليه كاميون و تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00 روز جمعه  مورخ 1401/06/11 الي ساعت 24:00 روز  پنجشنبه  مورخ 1401/06/31 در محور اهواز – خرمشهر و بالعكس ممنوع مي باشد. (خودروهايي كه قصد رفتن به خرمشهر را دارند مي توانند از مسير اهواز – آبادان – خرمشهر و بالعكس تردد نمايند.)

 ب- تردد كليه اتوبوس ها از ساعت 07:00 روز سه شنبه  مورخ 1401/06/15 الي ساعت 07:00 روز جمعه  مورخ 1401/07/01 در محور هفتگل – باغملك – ايذه- دهدز – شهركرد و بالعكس ممنوع بوده و مسير اهواز – انديمشك – خرم آباد – اليگودرز – اصفهان – شهركرد و بالعكس بعنوان مسير جايگزين تعيين شده است.

2. استان ايلام :

الف.تردد كليه تريلرها ، كاميون و كاميونت ها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00 روز سه شنبه مورخ 1401/06/15 الي  ساعت 07:00 روز جمعه مورخ 1401/07/01 از محورهاي منتهي به دهلران – مهران، حميل – ايلام، قلاجه – ايلام ،ايلام – ملكشاهي-مهران و ايلام – مهران  ممنوع مي باشد.

 ب.تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 06:00 روز جمعه مورخ 1401/06/18 الي ساعت  13:00 روز دوشنبه مورخ 1401/06/21 از مهران به سمت ايلام  ممنوع بوده و در صورت اعلام مامورين پليس راه در محل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 08:00 روز جمعه مورخ 1401/06/18 الي ساعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1401/06/21 از ايلام  به سمت مهران بصورت يكطرفه خواهد بود و مسير جايگزين به سمت ايلام محور (مهران – ملكشاهي – ايلام )تعيين ميي گردد.

پ.تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 13:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/06/24 الي ساعت  07:00 روز يكشنبه مورخ 1401/06/27 از ايلام  به سمت مهران ممنوع بوده و در صورت اعلام مامورين پليس راه در محل، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 15:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/06/24 الي ساعت 07:00 روز يكشنبه مورخ 1401/06/27 از مهران به سمت ايلام  بصورت يكطرفه خواهد بود و مسير جايگزين به سمت مهران محور (ايلام  – ملكشاهي – مهران) تعيين مي گردد.

 3.استان لرستان :

 الف.تردد كليه تريلرها،كاميون ها و كاميونت ها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00روز سه شنبه مورخ 1401/06/15 الي ساعت 07:00 روز جمعه مورخ 1401/07/01 در محور (كوهدشت -پلدختر –اسلام آباد) و بالعكس ممنوع مي باشد.

ب.تردد كليه ناوگان مسافري(اتوبوس،ميني بوس و سواري كرايه) از ساعت 07:00روز سه شنبه مورخ 1401/06/15 الي ساعت 07:00 روز جمعه مورخ 1401/07/01 در محور(خرم آباد- كوهدشت –پلدختر) بالعكس ممنوع مي باشد و مسير (آزاد راه خرم آباد-پل زال) به عنوان مسير جايگزين تعيين مي گردد.

 4.استان كرمانشاه :

 الف.تردد كليه تريلرها،كاميون ها و كاميونت ها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00روز سه شنبه مورخ 1401/06/15 الي ساعت 07:00 روز جمعه مورخ 1401/07/01 در محور (اسلام آباد غرب -پلدختر )، (حميل – سرابله)،(اسلام آباد –قصر شيرين)و بالعكس ممنوع مي باشد.

 ب.تردد كليه تريلرها،كاميون ها و كاميونت ها به استثناي حاملين مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت 07:00روز سه شنبه مورخ 1401/06/15 الي ساعت 07:00 روز جمعه مورخ 1401/07/01 در محور (كمربندي سرپل ذهاب – قصر شيرين(ريخك)) ممنوع مي باشد و محور قديم (سرپل ذهاب – قصر شيرين(قره بلاغ)) به عنوان مسير جايگزين تعيين مي گردد.

 5.محدوديت ها ي خودرو هاي ترانزيت :

 تردد كليه خودروهاي ترانزيت و كاميون ها و حامل بارهاي صادراتي و وارداتي  از ساعت 07:00روز سه شنبه مورخ 1401/06/15 الي ساعت 07:00 روز جمعه مورخ 1401/07/01 در محورهاي منتهي به مرزهاي درگير طرح اربعين برابر مصوبات جلسه كميته هماهنگي اجراي طرح هاي ويژه ترافيكي در سال 1401 ممنوع مي باشد.

 6.محدوديت هاي تاكسي هاي شهري :

 تردد كليه تاكسي هاي درون شهري اعم از ون و سواري در مدت اجراي طرح اربعين 1401 از ساعت 07:00روزسه شنبه مورخ 1401/06/15 الي ساعت 07:00 روز جمعه مورخ 1401/07/01 در محورهاي خارج  از شهرهاي كشور ممنوع مي باشد

ملاحظات

 1-در صورت بروز مشكلات ترافيكي در استان هاي درگير مراسم اربعين و بر اساس تدابير ابلاغي، محدوديت تردد براي خودروهاي باري حامل مواد سوختي و فاسد شدني نيز اعمال خواهد شد.

 2- علاوه بر محدوديت هاي پيش بيني در محورهاي منتهي به مرزهاي درگير طرح اربعين در صورت افزايش حجم تردد و عدم گنجايش سطح راه و به منظور تخليه بار ترافيكي محدوديت هاي به صورت روزانه و مقطعي براي انواع خودروها در اين محورها اعمال خواهد شد.