نرخ حق توقف ناوگان بین الملل سال 1400

دستور العمل پرداخت حق توقف کامیون های ایرانی و خارجی فعال در خطوط بین المللی، از سوی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی صادر شد.

به گزارش روابط عمومی بارپین ، در ابتدای بخشنامه مورخ 1399/12/25 آمده است که دستورالعمل مذکور پیرو بخشنامه مورخ 1398/12/25 و با اختیار حاصله از مصوبه یکصد و شصت و پنجمین اجلاس شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و در جهت کاهش زمان تخلیه و بارگیری وسائط نقلیه و جلوگیری از توقف بی مورد در مبادی و مقاصد و مرزهای کشور برای مواقعی که توافق مشخصی بین صاحبان کالا و شرکت حمل و نقل بین المللی برای پرداخت حق توقف کامیون ها در قرارداد فی مابین پیش بینی نشده باشد، صادر شده و بر اساس آن حق توقف متعلقه به کامیون های داخلی و خارجی  از تاریخ 1/1/ 1400 طبق این بخشنامه پرداخت خواهد شد.

 

متن کامل بخشنامه به قرار ذیل میباشد:

 

 

YYY_YY_YYYY_1_2.jpg

 

YYY_YY_YYYY2_3.jpg

 

YYY_YY_YYYY3_6.jpg