نقش بازارگاه هاي الكترونيكي در بهبود كسب وكار كاميون داري

نقش بازارگاه هاي الكترونيكي در بهبود كسب وكار كاميون داري
انجمن كاميون‏داران آمريكا در سال2015 با تعدادي از بازارگاه هاي مطرح آن كشور تفاهمنامه همكاري امضا كرده تا از صنعت آنها پشتيباني كنند و منافع مشترك را دنبال كنند. اين اقدام نشان مي دهد كه انجمن كاميون داران آمريكا اولا مستقل از دولت براي صنعت خود برنامه راهبردي دارند و دوم نشان مي دهد كه ايشان پذيرفته اند كه پشتيباني واسطه هاي الكترونيكي يا همان بازارگاه هاي الكترونيكي از كاميون داران چقدر اهميت دارد.
به عنوان مثال در خصوص كرايه حمل جاده اي كه سالها مبناي هزينه يابي مشخصي نداشت و اخيرا سبب توقف سودآوري اين صنف شده بود، انجمن كاميون داران مي توانند از استارتاپها و بازارگاه ها بخواهند چارچوب قيمت گذاري قابل قبولي را ارائه نمايند و در صورت تائيد از كليه رانندگان بخواهند به منظور حفظ مزيت اقتصادي فعاليت كاميون داري از قبول سفارش با قيمت پايين تر خودداري نمايند. از سوي ديگر صاحبان کالا اخيرا هنگام معامله با شرکتهای حمل و نقل به سامانه هاي پيشنهاد کرایه راه اندازي شده توسط بازارگاه‏ها مراجعه می کنند. این امر نشان می دهد درآینده چه کسانی در قیمت گذاری کرایه تاثیر گذارند. در واقع انجمن ها بر سر تعيين نرخ هاي اقتصادي كرايه و تعيين مبناي آن تصميم‏گير هستند و مي توانند به اعضاي خود اطلاع رساني نمايند اما نبايستي ابزارهاي اجرايي را ناديده بگيرند. همچنين نبايستي نقش و تكليفي در خصوص كرايه  حمل براي دولت قائل شد. انجمنها بايستي كمك كنند نقش دولت در قيمت گذاري به تدريج از بين برود، اگر دنبال جذب سرمايه در كشور هستيم نبايد اصول اقتصاد باز را  نقض كنيم. آنچه وظيفه دولت در توسعه پايدار است سياست گذاري، مقررات گذاري، مقررات زدايي و ارزيابي عملكرد شاخصهاي توسعه است. ايفاي نقش قيمت گذاري توسط دولت سبب نارضياتي طرفين خواهد شد.
علاوه بر قيمت گذاري كرايه حمل مبتني بر هزينه در برخی کشورها که همچون ایران کامیون داران سهم قابل توجهي دارند، بازارگاه ها يا واسطه هاي اينترنتي با استفاده از نرم افزار، درآمد کامیون دار تحت پوشش را مدیریت می کنند، به عنوان مثال کامیون دار درآمد ساليانه مورد نظر خود را اعلام مي كند (مثلا 100 میلیون تومان در سال، متناسب با ارزش کامیون)، سامانه طوری برنامه ریزی می کند که کامیون دار به تعداد کافی سفارش حمل داشته باشد، کمترین تردد خالی را داشته باشد تا در نهايت درآمد مورد نظرش برآورده شود. اين روش باعث مي شود راننده در هر سفر حمل، دغدغه و نگرانی در خصوص مبلغ کرایه نداشته باشد و بداند که نهایتا درآمد مورد انتظارش تامین می شود. زيرا حمل و نقل نيز همچون ساير امور اقتصادي، مي تواند با سود همراه باشد يا در نقطه سر به سر و يا با ضرر باشد، آنچه اهميت دارد اين است كه سهم آنها مدیریت شود تا برآیند سفارشات سودآور باشد. چه كسي مي تواند اين امر را مديريت نمايد تا هم كاميون داران سود كنند و هم اقتصاد ديكر كسب وكارها آسيب نبيند ؟
انجمنهاي كاميون داران ايران مي توانند علاوه بر قيمت گذاري و مديريت تخصيص بار در خصوص موضوعاتي مانند اصلاح شيوه صدور بارنامه، انواع بيمه و .... از استارتاپها و كسب وكارهاي اينترنتي دعوت به همكاري و پشتيباني نمایند. مي توان براي حل مشكلات پيش رو از ظرفيت نخبگان کشور كه در قالب استارتاپها ظهور يافته اند استفاده بهتر نمود.
 طرح تن-كيلومتر به نظر من  بايستي فراتر رفته و به طرح سودآوري كاميون داران تغيير شكل يابد. هسته فكري و برنامه هاي پيشنهادي غني تري مي تواند ترسيم شود. شايد تاثير منفي شبكه هاي اجتماعي بر درآمد كاميون‏داران، ايشان را نسبت به فضاي مجازي بدبين كرده باشد اما ضرورت دارد اين نگاه اصلاح شود. عملكرد بازارگاه‏ها بايستي ريشه هاي اين بدبيني‏ها را نشانه رود. 
روزبه افشاري، 971109