وضعیت نظارت بر حمل بار در سطح شهر

حسن رسولی در جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران که بررسی برنامه 5 ساله سوم توسعه شهرداری تهران را در دستور کار خود داشت، در مورد پیشنهاد حذف بند 7 ماده 54 برنامه که درباره تشکیل سازمان بار و کالا است به عنوان مخالف آن گفت: در حوزه حمل بار در سطح شهرها امر نظارت بر حمل و نقل کالا در سطح شهر کاملا بی حساب است و نظارت در حمل بار بر عهده شهرداری‌ها است اما این کار بر زمین مانده است.

وی افزود: مخالف حذف این بند هستم اما برای اجرایی شدن آن نیز موافق ایجاد سازمانی جدید هستم. براساس ماده 55 قانون شهرداری ها نظارت و هماهنگی حمل و نقل بار و مسافر در حوزه شهرها جزء لاینفک وظایف شهرداری ها است. در حال حاضر این ماموریت از طریق سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی و همچنین شرکت مترو در حال انجام است. اما در حوزه بار در سطح شهرها امر نظارت بر حمل ونقل کالا در سطح شهرها کاملا بی حساب است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که در حوزه حمل ونقل وترافیک اداره حمل بار داریم افزود: نبود این سازمان در شهرداری در حقیقت به زمین ماندن یکی از وظایف شهرداری است به همین دلیل با تشکیل سازمان بار و کالا در صورتی موافق هستیم که کاهش سایر واحدهای موازی و غیر ضرور سازمانهای موازی بدون توسعه سازمانی انجام شود.

رسولی در دفاع از بند 10 ماده 54 و تبصره های آن گفت: مدیرت مناسب ترافیک وحمل و نقل و حمل بار در درون شهرها با هماهنگی پلیس راهور و شهرداری تهران است حذف بند این طرح به معنی قیچی کردن این ارتباطات  و باقی ماندن مسئولیتها است. همچنین با حذف این بند شهرداری دیگر نمی تواند بودجه‌ای را برای راهور مصوب کرد..

منبع: ایسنا