پایانه بار و کارکرد آن (بخش 1)

در تعریف پایانه بار آمده است «پايانه بار محلي است به منظور ساماندهي امور حمل و نقل کالا و ارائه خدمات مورد نياز رانندگان وسيله نقليه عمومي باري و داراي کليه تأسيسات و امکانات براي ارائه خدمات وابسته به حمل و نقل کالا (از قبيل سالن اعلان بار، مؤسسات و شرکتهاي حمل و نقل کالا و ... ) و تعيين نرخ خدمات حمل و تعيين مقصد با مشارکت راننده، شرکت يا مؤسسه و صاحب کالا مي‌باشد.»

آیا پایانه بارها در حوزه حمل بار واقعا چنین کارکردی دارند؟

آیا نرخ حمل به صورت متعادل و عادلانه در سالن های اعلان بار مشخص می شود؟

آیا رضایت اضلاع رسمی حمل و نقل بار در این پایانه ها برآورده میشود؟

آیا رقابت بین شرکتها باهم و راننده ها در پایانه ها به نفع صنعت حمل ونقل می باشد؟

آیا سلامت حوزه مالی و شفافیت عملکردی در این پایانه ها وجود دارد؟

در پایانه ها چقدر به مشکلات روحی و فردی و اجتماعی رانندگان اهمیت داده می شود؟

چقدر وقت راننده ها در این پایانه ها اتلاف میگردد؟

پایانه ها و سالن های اعلان بار، چقدر کارکرد گاراژهای قدیم را دارند؟

آیا وجود این پایانه بارها و کارکرد فعلی آنها از منظر پدافند غیرعامل قابل توجیه است؟

چرا راننده باید دور از خانواده روزها و در بعضی پایانه ها تا هفته ها باید منتظر باشند؟

اعتراض کامیون داران به نحوه مدیریت پایانه ها و نیز حجم بی عدالتی های انجام شده و عدم رضایت شرکتهای حمل ونقل از عملکرد فعلی پایانه ها گواه اشکال بزرگی در این ساختار می باشد که در قسمت بعد، بیشتر خواهیم گفت.

ادامه دارد...