پایانه بار و انجمن

پایانه بارهای بزرگ و کوچک در کشور با روش های مختلف جهت توزیع بار بین رانندگان فعالیت میکنند. بهره گیری از تکنولوژی جدید می تواند متولیان آنها را در اداره پایانه ها توانمندتر نماید.

ارزش آفرینی ها و قابلیت های سامانه دانش بنیان مدیریت یکپارچه لجستیک بارپین و سامانه پایانه آنلاین ویژه پایانه های بار و انجمن ها:

- نوبت‌دهی آنلاین با قابلیت نوبت دهی حضوری و دریافت نوبت از طریق اپلیکیشن توسط راننده.

- اعلام بار هوشمند از طریق تابلو اعلام بار حضوری و اپلیکیشن راننده ها و عدم نیاز به حضور آنها.

- تالار آنلاین اعلام بار اختصاصی ویژه انجمن ها و پایانه های بار جهت رانندگان عضو و بومی.

- سیستم دیسپاچینگ هوشمند جهت توزیع بهینه ناوگان حمل بار بین شرکت‌ها، کارخانجات، انبارها و پایانه‌ها به منظور بالا بردن بهره‌وری و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل.

- پلاک خوانی هوشمند در مبادی ورودی و خروجی پایانه های بار و انجمن ها با قابلیت استعلام از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای جهت اصالت سنجی راننده و ناوگان

- سیستم های آنلاین و حضوری جهت اعلام بار، فراخوانی ناوگان، اعلام زمان بارگیری و ... برای ناوگان خاص و در محدوده مشخص

- امکان دسترسی به تحویل گیرنده بار جهت تایید تحویل بار و صدور حواله الکترونیکی تحویل

- الکترونیکی شدن کلیه روندها و کاهش چشمگیر کاغذ بازی داخلی.

- امکان گزارشگیری آنی و آنلاین از کلیه فرآیندهای در حال انجام.

- بالا بردن بهره‌وری ناوگان بار در کشور با ایجاد دوسرباری برای رانندگان.

- ایجاد یک بستر ارگانیکی لجستیک با مدیریت انجمن ها و بهره برداران پایانه ها.

- توانمند کردن انفورماتیکی شرکت‌های حمل‌ونقل جهت کمک به اجرای تعهدات و تخصیص حداکثری ناوگان.

- مدرن سازی شرکت های حمل و نقل با هدف پایدارسازی کسب و کار در روند انفورماتیکی شدن امور.

- امکان مدیریت و راهبری ناوگان ملکی، استیجاری و پاتوقی توسط شرکتهای عضو.

- وصول حق نوبتدهی حضوری و غیر حضوری.

با سامانه هوشمند پایانه آنلاین، پایانه های بار و انجمن ها را بر بستر تکنولوژی روز مدیریت کنید.

حمل و نقل نوین بر بستر بارپین