کاهش مدت معافیت از حق توقف در بارگیری و تخلیه ناوگان جاده ای

به گزارش روابط عمومی بارپین به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، شهریار افندی زاده معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: شورای عالی هماهنگی ترابری در راستای ایجاد انگیزه و مشوق برای جلوگیری از تاخیرها، افزایش بهره وری و ارتقاء میزان حمل ونقل مصوب کرد که مدت زمان 7 ساعت جایگزین 12 ساعت برای معافیت از حق توقف در بارگیری و تخلیه ناوگان جاده ای شود.

 

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: در جلسه دویست و بیست و چهارمین نشست شواری عالی هماهنگی ترابری وزارت راه و شهرسازی، چهار دستور در موضوعات حمل ونقل جاده ای ، صدور مجوزها و نحوه فعالیت شرکت های نماینده کشتیرانی ، لجستیک و پیشنهاداتی برای طرح در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در راستای بازنگری مقررات و ضوابط و ضرورت به روز رسانی آن ها مقرر شد بازنگری ضوابط مربوط به حمل ونقل بر عهده شورای عالی هماهنگی ترابری وزارت راه و شهرسازی باشد، بر همین اساس بازنگری مواد 16 و 17 شرایط عمومی حمل ونقل جاده ای داخلی کالا(مصوبه نشست 154 مورخ دی ماه 74 و اصلاحات بعدی آن در نشست 165 مورخ اسفند 83) در خصوص مدت زمان معافیت از حق توقف در فرایند تخلیه و بارگیری ناوگان حمل بار جاده ای اولین دستور این نشست بود.

افندی زاده خاطر نشان کرد: شورای عالی هماهنگی ترابری در راستای ایجاد انگیزه و مشوق برای جلوگیری از تاخیرها، افزایش بهره وری و ارتقاء میزان حمل ونقل مصوب کرد که مدت زمان 7 ساعت جایگزین 12 ساعت برای معافیت از حق توقف دربارگیری و تخلیه ناوگان جاده ای در مدت زمان توقف شود. همچنین با توجه این مدت برای کامیون های یخچالی با توجه به حمل کالاهای فاسد پذیر به 4 ساعت کاهش یافت.