یارانه پرداختی دولت به ناوگان درون شهری

محسن دلاویز، مدیر عامل سابق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفته است: در سال95، حدود 23.000 میلیارد تومان یارانه پنهان گازوئیل پرداخت شده که با انجام اقداماتی در سال‌های بعد این مقدار کاهش یافته است.
توزیع این میزان یارانه‌ میان 400.000 ناوگان درون شهری نشان می‌دهد که از سال91 تا 7ماه ابتدایی سالجاری یعنی در طی 79ماه، به هر ناوگان باری درون‌شهری، 532 میلیون تومان یارانه مستقیم تخصیص پیدا کرده است. حال اگر این میزان یارانه را با یارانه نقدی واریزی برای مردم از زمان آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی آذرماه سال89 تاکنون مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که در این 93ماه، به هر ایرانی مبلغ 4میلیون و 200هزار تومان یارانه نقدی پرداخت شده است؛ به عبارت دیگر، مقایسه میزان یارانه ماهانه پرداختی دولت به هر ناوگان باری درون‌شهری، برابر با 6میلیون و 734هزار و 177تومان است درحالی که میزان یارانه نقدی پرداختی به هر فرد، 45هزار و 500تومان می‌باشد.
همچنین بودجه عمرانی کشور از سال89 تا پایان سال96 بیش از 230هزار میلیارد تومان بوده است که با حجم یارانه پرداختی به کلیه ناوگان گازوئیل‌سوز درون‌شهری برابری می‌کند. همه موارد گفته شده نشان می‌دهد که ما با یک نظام ناکارآمد در توزیع یارانه‌ها در بخش حمل‌ونقل روبه‌رو هستیم.