نرخ حق توقف ناوگان بین الملل سال 99

در راستای کاهش زمان تخلیه و بارگیری وسایل نقلیه و جلوگیری از توقف بی مورد در مبادی و مقاصد و مرزهای کشور نرخ حق توقف سال 99 کامیون های ایرانی و خارجی فعال در خطوط بین المللی به شرح ذیل میباشد :

الف : کامیون های حامل محمولات صادراتی _ وارداتی _ ترانزیتی در قلمرو جمهوری اسلامی :

1_ زمان مجاز بارگیری و انجام تشریفات گمرکی و صدور اسناد آن جهت محمولات صادراتی سه روز کاری و برای تخلیه محمولات وارداتی و ترانزیتی دو روز کاری تعیین و مازاد بر آن برای کامیون های چادری _ بغلدار _ کفی کانتینر بر _ تانکر _ بونکر _ سواری بر روزانه شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ( 6.750.000 ریال ) و کامیون های حامل بار از و به مقصد کشور های اروپایی روزانه هفت میلیون و پانصد هزار ریال ( 7.500.000 ریال )  محاسبه و در صورتیکه زمان توقف بیش از 5 روز باشد ( از زمان مجاز تعیین شده ) 15% به حق توقف فوق اضافه میگردد .

2 _ کامیون های کمرشکن 7 محور ( 8.250.000 ریال ) _ 9 محور ( 9.750.000 ریال ) _ 11 محور ( 11.250.000 ریال ) محاسبه میگردد .

ب : کامیون های حامل محمولات صادراتی و وارداتی در خارج از قلمرو جمهوری اسلامی :

زمان مجاز تخلیه و بارگیری و انجام تشریفات گمرکی و صدور اسناد آن دو روز کاری تعیین و مازاد بر آن بشرح ذیل میباشد :

1 _ در کشور های اروپایی روزانه برای هر کامیون 175 یورو و برای هر کمرشکن 280 یورو محاسبه میگردد .

2 _ در کشور های : ترکیه _ سوریه _ لبنان _ اردن و عراق روزانه 175 دلار محاسبه می گردد .

3 _ در سایر کشور ها به استثنا بند های 1 و 2 روزانه 165 دلار می گردد .

4 _ حق توقف کامیون های کمر شکن 7 و 9 و11 محور در کشور های آسیا میانه ( CIS ) و همجوار به ترتیب روزانه 280 _ 340 _ 380 دلار محاسبه میگردد .

5 _ حق توقف کامیون های خارجی که بدون داشتن قرارداد در قلمرو جمهوری اسلامی ایران متوقف میگردند حق توقف آنها بر مبنای کامیون های ایرانی برابر ماده 1 بند ب محاسبه و پرداخت خواهد شد .

6 _ حق توقف کامیون های ده چرخ 70 % و شش چرخ 60 % بند های الف و ب خواهد بود .

7 _ حق توقف حامل محموله های فاسد شدنی (یخچالی ) _ آتش زا _ خطرناک ( تحت شرایط استاندارد های بین المللی کالا ی خطرناک ADR ) سی درصد به قیمت های مندرج در بند الف و ب اضافه خواهد گردید .

تبصره _ حق توقف کلیه کامیون ها در موارد ذکر شده ( کشنده و بارگیر ) تواما متوقف باشند .

8 _ کامیون هایی که بعد از ساعت 10 صبح روز کاری به گمرک مربوط وارد شوند شامل حق توقف نخواهند بود . ضمنا روزهای جمعه در ایران و شنبه و یکشنبه در خارج از مرز های ایران ایام تعطیل آخر هفته محسوب میگردد .

لازم به ذکر است مراتب بالا از 1399/01/01 قابل اجرا خواهد بود .